Droga Duszy

Droga Duszy Anny Głowacz

"Droga duszy" to narzędzie diagnostyczne do pracy z energią i indywidualnym polem Twojej Istoty, bowiem każda dusza przynosi ze sobą swoje własne kody zapisu, indywidualne dla matrycy danej inkarnacji. Poznanie choć części z tych kodów pozwala na lepsze zrozumienie swojej drogi doświadczania na tym ziemskim planie. Jest to narzędzie wspomagające i przyspieszające rozpoznanie energii duszy i planu jej doświadczania, niezbędnych w zachodzących procesach transformacji. Bazując na swoim doświadczeniu stworzyłam narzędzie, które połączone z najwyższą siatką zapisu przestrzeni, pomaga w odkryciu tego, co dotąd było zakryte.
Wiedza, jaką zdobywa się w procesie odkrywania, ma służyć do procesów transformacyjnych. Dzięki temu narzędziu dowiemy się z czym należy w pierwszej kolejności pracować, tak by iść w zgodzie z planem duszy i wypełnić swoje przeznaczenie. Dzięki niemu możliwe również staje się usuwanie blokad energetycznych z pola, co z kolei pozwala na szybszy rozwój i lekkość w procesach wzniesienia zachodzących na planecie.

Zawiera w sobie dwustronną planszę .
1. Planszę identyfikacji - na której rozgrywa się pierwsza część diagnostyki, w następujących obszarach:
- darów, jakie dusza przyniosła ze sobą w tę inkarnację,
- elementów planu duszy, które zostały wybrane do doświadczania w tej inkarnacji,
- obciążeń, jakie człowiek w danym momencie posiada,
- czakr i poziomach ich funkcjonowania.
Diagnostyka opiera się na połączeniu duszy osoby diagnozowanej z najwyższą siatką przestrzeni.
Wszystkie odczyty odbywają się w polach prawdy i miłości.
Nie ma tu miejsca na jakiekolwiek manipulacje energii zewnętrznych lub nisko-wibracyjnych. 
2. Planszę działania - na której rozgrywa się transformacyjna część procesu, a narzędziami transformacji są m.in. karty działania. Ponownie, to dusza ustala z najwyższego poziomu, jaki rodzaj działania dla danego elementu (obciążenia, blokady, czy też planu duszy) będzie najlepszy. Elementami dodatkowymi są karty kryształów oraz pierścieni tensorowych, które pozwalają na dobór najlepszego narzędzia wspomagającego transformację w określonym momencie.

W sumie "Drogę Duszy" tworzą 224 karty oraz 20 plansz radiestezyjnych autorstwa Anny Głowacz. Są to:
- Diagram odpowiedzi.
- Diagram czasu.
- Diagram aury.
- Diagram czakr.
- Diagram skali poziomów zrozumienia i przyporządkowanej im wartości wibracji Istoty Ludzkiej.
- Diagram dolegliwości ciała fizycznego 1 - położenie.
- Diagram dolegliwości ciała fizycznego 2 - układy.
- Diagram ciał subtelnych.
- Diagram Skali Bovisa (ciała ludzkie oraz miejsca mocy) i diagram Wibracji Nowej Ziemi.
- Diagramy energetyczne + diagram procentowy.
- Diagram darów i poziomy ich odblokowania.
- Diagram obciążeń, personalnych oraz przestrzeni, oraz poziomy zablokowania lub wpływu.
- Diagramy działania.
- Diagram witamin i minerałów + skala nasycenia organizmu. Skala poziomu Ph organizmu.
- Diagram pierścieni tensorowych.
- Diagramy energetyczne duszy: pochodzenie, plan duszy, poziomy scalenia, DNA.
- Diagram emocji w ciele.
- Diagramy identyfikacji emocji, pochodzenie emocji.
- Diagram transformacji energii emocji. Pochodzenie rodowe.
- Diagram zgodności wibracyjnej. 

W sumie 57 skal radiestezyjnych.

Skale radiestezyjne również zostały połączone z najwyższą siatką przestrzeni, tak by uzyskać odpowiedzi w prawdzie i miłości.

Szukaj