Regulamin

Regulamin


 1. Korzystanie z usług gabinetu równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez gabinet oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.  
 2. Klientem gabinetu może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.  
 3. Personel gabinetu zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu zabiegu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.  
 4. Zabiegi dostępne są dla każdego z wyjątkiem osób: z przeciwwskazaniem.  
 5. Personel gabinetu zobowiązany jest do poszanowania prywatności Pacjenta/klienta , oraz pacjent jest zobowiązany do poszanowania prywatności personelu gabinetu.  
 6. W trosce o wysoką jakość usług w gabinecie klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu. Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. Czas podany obejmuje przygotowanie przed/po zabiegu oraz czas samego zabiegu.  
 7. Klienci gabinetu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń personelu.  
 8. Klienci gabinetu zobowiązani są do poinformowania o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do zabiegu.  
 9. Personel ma prawo zażądać opinii od lekarza specjalisty na określone grupy zabiegów.  
 10. Personel gabinetu zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych.  
 11. Personel zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu jeśli spotka się z zachowanie nieadekwatnym do miejsca , w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.)  
 12. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w gabinecie.  
 13. Uprasza się o ściągnięcie obuwia przed skorzystaniem z fotela zabiegowego. W przypadku trwałego zabrudzenia zostanie doliczona opłata w wysokości 100zł. 
 14. Wizytę można odwołać nie krócej niż doba od jej rozpoczęcia. W przypadku niestawienia się na zabieg lub odwołanie krótsze niż doba będzie uznane jakby odbył się zabieg i zostanie naliczona opłata. 

 • Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy naszym personelem a pacjentem. W interesie pacjenta jest powiadomić nasz gabinet o rezygnacji z umówionej wizyty, albowiem zostanie naliczona opłata (jak za zabieg) za niepotrzebnie zarezerwowany czas. Jak uniknąć tej opłaty? Wizyty należy odwołać nie później niż na 1 dobę roboczą przed planowanym spotkaniem.
 •  Umówioną wizytę można odwołać bez konsekwencji do 24 godzin przed wyznaczonym terminem (liczymy tylko dni robocze). Sobota, niedziela i święta są traktowane jako dzień wolny od pracy. 
 • W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż opisano powyżej nasz gabinet obciąży pacjenta kwotą jak za zaplanowany zabieg jeżeli czas pracy zespołu nie zostanie wykorzystany na przyjęcie innego pacjenta. Jeśli ten czas zostanie spożytkowany – nie będzie dla odwołującego żadnych konsekwencji. 
 • W przypadku nie odwołania i nie zgłoszenia się na umówioną wizytę gabinet obciąży pacjenta kwotą jak za odbyty zabieg.

Szukaj